O nás

Město Třeboň se snaží budovat image města lázní a renesance, my si však myslíme, že dějiny města jsou mnohem více spjaty s gotikou a dějinami staršími. 

Azgustiniánský klášter i Kostel Sv. Jiljí jsou vrcholné gotické stavby. Třeboň se stala ve své historii téměř nedobytnou pevností. 

Možná si říkáte, proč Jan Žižka v Třeboni.Jižní Čechy jsou protkány husitstvím a paradoxně právě Oldřich z Rožmberka, budoucí nepřítel husitů a Jana Žižky, se nejvíce, vychovávaný kališníkem Čeňkem z Vartenberka, mocí svého rodu, zasloužil o rozmach přijímání podobojí v jižních Čechách dle Husova kázání.

Jan Žižka Třeboň nedobyl a možná ani nechtěl. Uměl si spočítat síly, šetřil životy svých vojáků a nestyděl se ustoupit. S Třeboní však v kontaktu byl. A především, nedaleký Trocnov z něj činí blízkého rodáka. Dvakrát Jana Žižku v mládí jeho chlebodárci žádali dobýt Třeboň, ale jeho bratrstvo nemělo zřejmě dostatek sil.

Dnes se Janu Žižkovi říká psanec, loupežník, bandita. Myslíme si pravý opak a naše Muzeum vás možná přesvědčí, že „všechno mohlo být jinak“. A Jan Žižka byl naopak ochránce království a kníže země, jak se mu říkalo již za jeho života.

Život Jana Žižky vidíme v obrazech. Proto u nás najdete také Galerii filmových zbraní. Zbraní, které hrály ve známých historických filmech. Děti si mohou sáhnout na opravdové zbraně a vyfotit se s nimi. Naše Galerie filmových zbraní je pocta českým kaskadérům, kteří patří k nejlepším na světě. A pocta českým šermířům, kteří ukazují unikátní historii naší země dalším generacím.

Vznikli jsme jako soukromý projekt. Z nadšení. Bez dotací, v dnešní dotační době.

Slova jako vlastenectví, patriotismus, poznání vlastní historie nejsou pro nás v dnešní moderní době nadávky.

Děkujeme všem návštěvníkům, že jsme se nemýlili a že nejen Jan Žižka, ale i hrdý pocit být Čechem stále v našich srdcích přetrvává.Těšíme se na vaši návštěvu.

Naši partneři